מדענים משנים מציאות

ממשק מכשירה מנהיגות צעירה של מדענים לפעול כיועצים מדעיים במשרדי הממשלה ולסייע בתהליכי קבלת החלטות בסוגיות סביבתיות בוערות

החזון שלנו

תכנית ממשק מציבה חוקרים, מדענים ומומחי סביבה מצטיינים כיועצים מדעיים לבכירים בשירות המדינה, מתוך תפיסה שתהליך קבלת החלטות מושכל ומבוסס מדע יסייע בהתמודדות עם האתגרים הסביבתיים העומדים לפתחנו, ויתרום לשיפור איכות החיים בישראל.

הצטרפתי לתכנית ממשק על מנת לקדם את נושאי הסביבה בישראל על ידי שילוב בין ידע מדעי וסביבתי, לטובת שיפור איכות החיים בישראל. אני מאמינה שהדרך היעילה והמוצלחת להשפיע על תהליכים משמעותיים בתחום הסביבה ועל מקבלי ההחלטות במדיניות הסביבתית בישראל הנה לפעול מתוך המערכת.

ד"ר רותי קירו

ראיתי בהצטרפות לתכנית ממשק המשך ישיר להכשרתי האקדמית ולעבודתי בקואליציה לבריאות הציבור במטרה לקדם את בריאות הציבור בישראל. אני מאמינה שעל ידי הקטנת חשיפות לגורמי סיכון סביבתיים ועידוד חשיפה לגורמים מגנים הציבור בישראל יכול להיות בריא יותר.

ד"ר קרן אגאי-שי

אני מאמינה ש"הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא להמציא אותו" (אלן קיי). אני רואה בתכנית ממשק פלטפורמה לשילוב יכולותי המדעיות וחובותי כאזרחית, המאפשרת לי להשפיע על עיצוב מדיניותה של ישראל.

ד"ר חנית בן-ארי

ישנו פער עצום בין חזית הידע המושגת במעבדות האקדמיה לבסיס הידע על פיו מתקבלות ההחלטות במוקדי הכוח הציבוריים; אחריותם המוסרית של אנשי המדע לגשר על הפער הזה. מסיבה זו הצטרפתי לתכנית ממשק.

ד"ר שי פליישון

ראיתי בממשק המשך ישיר של פעילותי במדע ובחינוך, וכן מקפצה למקומות בהן מתקבלות החלטות בעלות משמעות לחייהם של אנשים רבים. הרצון להיטיב עם אנשים ולתרום לאיכות הסביבה כאחד היוו שיקול מרכזי בבחירתי להצטרף לתכנית.

ד"ר אבישי מור

תכנית ממשק מהווה עבורי הזדמנות מאתגרת ויוצאת דופן להשפיע על תהליכי קבלת החלטות ועיצוב המדיניות בשירות הציבורי, באמצעות קידומו של פיתוח בר-קיימא העונה לצרכי האדם אך מאפשר גם הטמעת שיקולים של שמירת טבע והגנה על הסביבה הימית.

ד"ר עדי לוי