Eng
 
ד"ר אנה הלס
המשרד להגנת הסביבה
מחוז חיפה
ד"ר ארז ברקאי
משרד הביטחון
חטיבת הגנת הסביבה ותשתיות
ד"ר רותי קירו
רשות החשמל
חטיבת חשמל ורגולציה
ד"ר הדס רענן קיפרווס
המשרד להגנת הסביבה
המדענית הראשית
ד"ר זהר ברנט-יצחקי
משרד הבריאות
שירותי בריאות הציבור
ד״ר גל-חגית רומנו
משרד הפנים
המינהל לשלטון מקומי
ד"ר חנית בן-ארי
משרד התשתיות הלאומיות
משרד התשתיות הלאומיות
ד"ר עדי לוי
משרד החקלאות
אגף דיג וחקלאות מים
ד"ר שי פליישון
משרד הכלכלה
אסטרטגיה ותכנון מדיניות
חדשות
כנס רב משתתפים בנושא ענף גידול האצות בישראל בארגונו של עמית ממשק במשרד החקלאות ד"ר עדי לוי הוביל להקמתו של פורום מגדלי אצות בו שותפים כיום נציגים מ-20 חברות מסחריות שונות וגורמים נוספים.
ועדת 'מיסוי ירוק 3' לבחינת מיסוי תחליפי נפט לתחבורה פרסמה בתחילת החודש את המלצותיה. על הדו"ח חתומים חמישה בוגרים של תכנית ממשק, מארבעת המחזורים של התכנית שהסתיימו עד היום: ד"ר ענת בונשטיין (א'), ד"ר אפרת דינרמן (ב'), ד"ר תומר כהן (ג'), רועי לוי (ג') וד"ר טל אלעד (ד').
עמית ממשק ד"ר זהר ברנט-יצחקי התראיין לאולפן "וואלה" בנושא חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה הנמצאים במי הקולחין ופוטנציאל ההגעה שלהם עד לצלחת שלנו. עוד על הבעיה ועל מה ניתן לעשות בכתבה ובראיון עם זהר.
במסגרת פעילותו כעמית ממשק לצד ראש שירותי בריאות הציבור, פרופ׳ איתמר גרוטו, עמל עמית ממשק ד"ר זהר ברנט-יצחקי על הכנה של קבצי מידע חזותי (אינפוגרפיקות) בנושאים שונים של בריאות וסביבה המפורסמות כעת באתר משרד הבריאות.

 

ממשק - תכנית יישום מדע בממשל שואפת להיטיב את קבלת ההחלטות בתחומי הסביבה ולקדם את הדו-שיח בין הקהילה המדעית ובין קובעי המדיניות בישראל באמצעות הכשרת בוגרי האקדמיה לפעילות אפקטיבית ולרכישת ניסיון מעשי במשרדי הממשלה.

הסתיימו המיונים למחזור ו'


 

קול קורא להגשת מועמדות למחזור הבא יפורסם במהלך ספטמבר 2016.